10 อันดับยอดขาย บริษัท ประกันวินาศภัย 2021

  • 0 Replies
  • 5 Views
10 อันดับยอดขาย บริษัท ประกันวินาศภัย 2021 เป็นการรวบรวม ยอดขายของบริษัทประกันวินาศภัย ในด้านต่างๆ ในปี 2564 โดย ทีมงาน ตัวแทนสัมพันธ์วิริยะประกันภัยวันที 2 ตุลาคม 2564 คุณดลเดช สัจจวีระกุล  รองกรรมการผู้จัดการ ออกแถลงข่าวถึง ภาพรวม ของ อุตสาหกรรม ประกันวินาศภัย ในปี 2021 โดยข้อมูลภาพรวม เหล่านี้เป็น ตัวเลข 8 เดือนแรก ของปี 2564 (มกราคม ถึง สิงหาคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

10 อันดับ บริษัทประกันภัย ที่มี ยอดขายรวมทุกประเภทการประกันวินาศภัย ดีที่สุด ในปี 2021เป็นข้อมูลการรวมประกันวินาศประกันภัย ทุกประเภท 1วิริยะประกันภัย 21,767 ล้านบาท 14.3%2ทิพยประกันภัย 14,842 ล้านบาท 9.8%3กรุงเทพประกันภัย13,261 ล้านบาท 8.7%4คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย10,453 ล้านบาท 6.9%5เมืองไทย ประกันภัย9,300 ล้านบาท 6.1%6อาคเนย์ประกันภัย 6,893 ล้านบาท 4.5%7สินมั่นคงประกันภัย 6,351 ล้านบาท 4.2%8ชัปสามัคคีประกันภัย5,907 ล้านบาท 3.9%9ธนชาติประกันภัย4,763 ล้านบาท 3.1%10แอลเอ็มจี ประกันภัย4,755 ล้านบาท 3.1%