• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

พ่นพอกผิวโลหะ coating MEC Wire Arc เครื่องพ่นพอกโลหะ เครื่องพ่นละอองโลหะ

Started by Shopd2, September 05, 2023, 03:44:33 PM

Previous topic - Next topic

Shopd2
เครื่องพ่นพอกโลหะ เครื่องพ่นละอองโลหะ พ่นพอกผิวโลหะ coating (Metal spraying) เป็นกระบวนการการผลิตหรือการซ่อมแซมผิวพื้นโลหะโดยการพ่นวัสดุโลหะบนพื้นผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการกัดกร่อน และให้คุณสมบัติพิเศษต่างๆกับวัตถุโลหะอาทิเช่นการทนทานต่อสภาพแวดล้อม การต้านกันการกัดกร่อน หรือการลดการสะสมความร้อน เครื่องพ่นพะเนาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่น การสร้างเครื่องจักร การปฏิรูปโลหะ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ

กรรมวิธีการพ่นพอกมักจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิตหรือซ่อมแซม โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

1. เตรียมพื้นผิว: พื้นผิวของวัตถุโลหะที่จะพ่นพะเนาจำต้องถูกเตรียมความพร้อมให้พร้อมสำหรับกรรมวิธี ซึ่งบางทีอาจเป็นการเจียร์ผิวเพื่อเอาอุปสรรคออกหรือกรองเพื่อเพิ่มความติดทนของการพ่นพะเนา
2. เตรียมวัสดุพ่น: วัสดุที่จะถูกพ่นบนผิว อย่างเช่น ลวดโลหะหรือผงโลหะ เตรียมให้พร้อมสำหรับกรรมวิธีพ่นพะเนา
3. กรรมวิธีพ่น: ในขั้นตอนนี้ วัสดุพ่นที่เตรียมไว้จะถูกพ่นบนพื้นผิวโลหะโดยใช้เครื่องพ่นพอกโลหะ โดยสามารถใช้เป็นขั้นตอนแบบเย็น (cold spraying) หรือแบบร้อน (thermal spraying) ก็ได้ ขั้นตอนการพ่นพะเนาจะก่อให้วัสดุพ่นเกาะบนผิวโลหะแล้วก็เกิดการยึดติดแบบกลมเกลียว
4. ประเมินและก็แก้ไข: ภายหลังจากวิธีการพ่นพะเนาเสร็จสิ้น จะมีการประมวลผลงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งความสมบูรณ์ ถ้าหากจำเป็น อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะมีการใช้งานจริง

พ่นพอกผิวโลหะ coating MEC Wire Arc Unit: ARCJET -96/600เป็นการประสมประสานเทคโนโลยีของการพ่นพอกได้แก่ ความแข็งแกร่งคงทนเข้ากับเทคโนโลยีการพ่นพอกสมัยใหม่ ใช้หลักการการหลอมโลหะโดยการนำโลหะที่มีศักดาไฟฟ้าแตกต่างมาสัมผัสกัน โลหะที่หลอมเหลวเป็นผงละเอียดนี้จะถูกผลักด้วยความเร็วสูงจากอากาศอัด(compressed air)ไปยึดเกาะบนผิวงานที่ต้องการ


สอนการใช้และก็เทคนิค 1 วันเต็ม
- เบื้องต้นก่อนที่จะมีการพ่น - ปรับตั้งเครื่องพ่น - วิธีการพ่น ของผิวผลงานแต่ละแบบ - การปรับปรุงงานหลังพ่น
รับประกัน 1 ปี รักษาตลอดอายุการใช้งาน